Často kladené otázky

SANET ako združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete poskytuje služby iba svojim členom. Členom sa môže stať každý (organizácia alebo súkromna osoba), kto súhlasi s pravidlami združenia SANET a zaplatí ročný členský poplatok 33,- Eur.

Žiadateľ o členstvo musí vyplniť prihlášku a zaslať ju na sekretariát SANETu. Žiadosti o členstvo posudzuje Predstavenstvo SANETu a v istých v určitých výnimočných prípadoch môže žiadosť o členstvo zamietnuť.
Každému novému členovi bude zaslaný informačný balíček a priradené registračné číslo.

Po zaplatení členského má nový člen právo na poskytnutie služieb a preto môže požiadať najbližšieho správcu o pripojenie. Zoznam správcov jednotlivých uzlov SANETu je spolu s ich kontaktnými adresami uvedený tu.

Správca uzla prichystá pre nového záujemcu o pripojenie zmluvu, ktorú po podpísaní zo strany záujemcu zašle na podpis do Bratislavy štatutárnemu zástupcovi združenia SANET.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so službami a zmluvami, kontaktujte najbližšieho správcu, prípadne Predstavenstvo SANETu na adrese E-mail: sanet-exec@sanet.sk, alebo kontaktujte sekretariát SANET-u.

Registračný formulár  pre IPv4 na stiahnutie

Registračný formulár pre pridelenie IPv6 adresy na stiahnutie

Každý, kto chce používať mail a chce aby jeho mailová adresa mala tvar [moje_meno]@[moja_firma].sk, si musí zaregistrovať svoju doménu.

Registráciu domén druhej úrovne vykonáva spoločnosť SK-NIC, a.s. (predtým EuroWeb Slovakia a.s. a EUnet Slovakia s.r.o.).

Informácie o presnom procedurálnom postupe nájdete na adrese http://www.sk-nic.sk/ alebo o vykonanie registrácie môžete požiadať e-mailom na adrese hostmaster@sanet.sk

V prípade, že chcete svoju doménu registrovať pod inou doménou najvyššej úrovne ako .sk, kontaktujte správcu danej domény najvyššej úrovne.

Pre mapovanie medzi IP adresami a doménovými menami sa v internete používa špeciálna doména IN-ADDR.ARPA. Správcom tejto domény je rs.internic.net. Mapovanie cez IN-ADDR.ARPA sa používa pri overovaní doménového mena v rámci niektorých služieb na Internete (napr. niektoré anonymné FTP servery ale aj iné služby).

O registraciu Vasej reverznej domeny je potrebne poziadat e-mailom na adrese: hostmaster@sanet.sk.