Technológia

Fyzická infraštruktúra
Základom chrbticovej infraštruktúry siete SANET je nenasvietené monomódové vlákno, ktoré je na medzimestskej úrovni prenajaté od vlastníkov optických sietí. V rámci miest SANET väčšinou buduje vlastné optické trasy.

Prenos N x 100Gb/s kanálov po optickom vlákne na vzdialenosť až 150km zabezpečuje koherentný PtP DWDM systém Infinera CloudXpress CX100E. V súčasnosti sú v chrbticovej sieti SANET aktivované dva 100Gb/s kanály, pričom použitá technológia umožňuje v budúcnosti zvýšiť prenosovú rýchlosť siete na 5x100Gb/s iba zakúpením príslušných licencií – bez nutnosti obstarávania a inštalácie ďalšieho hardvéru.

Chrbtica siete SANET je postavená na technológii Ethernet s inteligentným smerovaním paketov najkratšou cestou protokolom TRILL. Uvedené technické riešenie umožňuje natívne vytváranie L2VPN služieb priamo v transportnej sieti bez nutnosti použitia MPLS technológie. Vo všetkých uzloch siete sú nainštalované ethernetové prepínače Huawei CloudEngine 8860 s kapacitou 3.2Tb/s.

Topológia siete
Sieť SANET disponuje optickou infraštruktúrou, ktorá pozostáva z niekoľkých navzájom prepojených okruhov, zabezpečujúcich redundanciu. Pri fyzickom prerušení ktoréhokoľvek segmentu je prevádzka siete okamžite presmerovaná cez najbližší uzol na opačnej strane, čím je zabezpečená vysoká spoľahlivosť prevádzky.

Internetová infraštruktúra
Z pohľadu IP protokolu, predstavuje sieť SANET jeden ethernet segment v ktorom smerovanie všetkých L2 paketov najkratšou cestou zabezpečuje protokol TRILL. Vzdialenosť medzi všetkými uzlami je rovnaká tj. 1 hop, čím odpadá nutnosť prevádzkovať v L3 sieti IGP smerovacie protokoly. Výmenu smerovacích informácií zabezpečuje výhradne protokol BGP.