Dokumenty na stiahnutie

Zápisnice

Poplatky

V zmysle uznesenia riadneho VZ SANET konaného dna 16.12.2008 sa upravujú poplatky združeniu SANET s účinnosťou od 1.1.2009 nasledovne:

  • Ročný členský poplatok: 33,- €
  • Mesačný poplatok za pripojenie školy do siete SANET v rámci projektu „SANET do škôl“: 50,- €