Verejné obstarávanie

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET zabezpečuje zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, v Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9280

Interná smernica verejného obstarávateľa 01/2020

Obstarávanie konektivity

Podlimitné zákazky

 
P. č.Predmet zákazkyDeň odoslania výzvyHodnota bez DPHCPVTermín dodania predmetu zákazkyTermín predloženia ponuky
1Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Senci16.7.201519 000,- EUR45232300-5 32562000-030.9.201530.7.2015
2Optická prípojka Gymnázium Charkovská 1 a SSOŠ Postupimská 37 – na pripojenie škôl do siete SANET28.7.201519 000,- EUR32562300-3 32571000-6 45235300-530.9.201511.8.2015
3Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Košiciach31.7.2015do 30 000,-45235300-5 45112000-5 32562300-3 32571000-630.11.201517.8.2015,
4Optická prípojka Súkromná stredná odborná škola Hviezdoslavova 11, Stredná priemyselná škola Komenského 5, Gymnázium Leonarda Stockela Jiráskova 12 Bardejov – na pripojenie škôl do siete SANET10.9.201528 000,-32562300-3 32571000-6 45235300-530.11.201524.9.2015