Výkonnostné testy

Vzhľadom na vysoké požiadavky akademických inštitúcií na prenosové kapacity a kvalitu služieb vykonáva SANET v pravidelných intervaloch merania priepustnosti chrbticovej siete. Meranie sa uskutončňuje programom nuttcp medzi testovacími servermi pripojenými do siete SANET gigabitovým ethernetom, pričom sa na prenos dát využíva iba jediné TCP spojenie.

Pre úspešnosť merania vyžadujeme, aby počas 10 sekúnd nedošlo ani k jednej retransmisii TCP segmentu a aby sa prenosová rýchlosť v obidvoch smeroch približovala teoretickému maximu gigabitového ethernetu (941.4824 Mbps):

nuttcp -t
 1122.9992 MB /  10.01 sec =  941.3844 Mbps  0 retrans
nuttcp -r 
 1124.8867 MB / 10.03 sec = 941.1758 Mbps 0 retrans

Na testovanie priepustnosti siete SANET voči externým subjektom sa využívajú verejne dostupné servery – napr. www.speedtest.net: