SANET do škôl

Cieľom projektu „SANET do škôl“ je rozšíriť infraštruktúru akademickej dátovej siete SANET zo súčasných akademických a výskumných centier – spolu 23 miest v SR na ďalšie mestá sídla obvodných úradov – spolu o 54 nových uzlov siete.

Projekt sa zaoberá vytvorením vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry, nerieši problematiku obsahu ani ľudí – používateľov siete žiakov a učiteľov.

Čítať viac >

SANET2

Cieľom projektu SANET2 je vybudovanie gigabitovej siete pre slovenskú akademickú a vedecko-výskumnú komunitu s napojením na transeurópsku gigabitovú sieť GEANT a svetovú sieť Internet.

Sieť SANET2 umožní využívanie vysoko rýchlostných dátových sietí v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, sprístupní informačné zdroje na území EÚ a SR a podporí nové služby ako sú napr. telekonferencie, dištančné vzdelávanie, medicínske konzultačné centrá a pod.

V rámci projektu SANET2 budú budované aj metropolitné dátové siete a to v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Nitra, Trenčín, Trnava a Prešov.

Čítať viac >