IP prístup

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET poskytuje svoje služby len členom združenia.

Z toho dôvodu, sa každý záujemca o služby SANET-u musí najskôr stať členom združenia. Poplatky za služby môžu byť uhrádzané jednotlivými členmi SANET-u na základe uzatvorenej príslušnej zmluvy, alebo rezortným ministerstvom formou jednorázovej platby (dotácie) za príslušný kalendárny rok.

V súčasnosti SANET poskytuje

  1. Prístup do siete SANET
  2. Prístup do Európskej akademickej gigabitovej siete GEANT
  3. Prístup do svetovej siete Internet
Viac >

EDUROAM.

Eduroam je projekt a služba, prostredníctvom ktorej užívatelia z participujúcich inštitúcií vzájomne získaju prístup k Internetu v hosťovskej inštitúcii využijúc svoje domáce prístupové údaje. Administratívna réžia prístupu k sieti je týmto redukovaná a zároveň je podporovaná mobilita užívateľov.

Pre informácie o službe a súvisiacich aktivitách prosím navštívte stránku www.eduroam.org

SANET poskytuje svojím členom základnú infraštruktúru pre využitie služby eduroam. V prípade zaujmu vašej organizácie o zapojenie sa do projektu prosím využite kontaktnú adresu eduroam(at)sanet.sk.

Viac >

SANET TCS.

Služba vydávania serverových certifikátov TERENA Certificate Service (TCS) je prístupná pre členské organizácie združenia SANET.

Pre informácie o službe prosím navštívte stránku https://tcs.sanet.sk/info/