eduroam®

eduroam® je celosvetová služba, prostredníctvom ktorej môžu používatelia z participujúcich inštitúcií  získavať prístup k sieti Internet v ktorejkoľvek hosťovskej inštitúcii zapojenej do siete eduroam využijúc svoje domáce prístupové údaje. Administratívna réžia prístupu k sieti je týmto redukovaná a zároveň je podporovaná mobilita používateľov. Služba eduroam® bola vyvinutá medzinárodnou organizáciou GEANT Association a  pre potreby vedecko-výskumnej a vzdelávacej komunity v EU.

Pre informácie o službe a súvisiacich aktivitách prosím navštívte stránku www.eduroam.org

SANET poskytuje svojím členom základnú infraštruktúru pre využitie služby eduroam®. V prípade záujmu vašej organizácie o zapojenie sa do projektu prosím využite kontaktnú adresu eduroam(at)sanet.sk.