eduroam®

eduroam® je celosvetová služba, prostredníctvom ktorej môžu používatelia z participujúcich inštitúcií  získavať prístup k sieti Internet v ktorejkoľvek hosťovskej inštitúcii zapojenej do siete eduroam využijúc svoje domáce prístupové údaje. Administratívna réžia prístupu k sieti je týmto redukovaná a zároveň je podporovaná mobilita používateľov. Služba eduroam® bola vyvinutá medzinárodnou organizáciou GEANT Association a  pre potreby vedecko-výskumnej a vzdelávacej komunity v EU.

Pre informácie o službe a súvisiacich aktivitách prosím navštívte stránku www.eduroam.org

SANET poskytuje svojím členom základnú infraštruktúru pre využitie služby eduroam®. V prípade záujmu vašej organizácie o zapojenie sa do projektu prosím využite kontaktnú adresu eduroam(at)sanet.sk.

Pravidlá používania služby eduroam

Informácie týkajúce sa dostupnosti služby v participujúcich organizáciach z radov členov siete SANET nájdete na stránkach jednotlivých organizácií:

Zoznam organizácií v pilotnej prevádzke k 18.11.2019

 • Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
 • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice