IP prístup

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET poskytuje svoje služby len členom združenia. 
Z toho dôvodu, sa každý záujemca o služby SANET-u musí najskôr stať členom združenia. Poplatky za služby môžu byť uhrádzané jednotlivými členmi SANET-u na základe uzatvorenej príslušnej zmluvy, alebo rezortným ministerstvom formou jednorazovej platby (dotácie) za príslušný kalendárny rok.

V súčasnosti SANET poskytuje

  1. Prístup do siete SANET
  2. Prístup do Európskej akademickej gigabitovej siete GEANT
  3. Prístup do svetovej siete Internet

A to cez:

  • optický kábel s rýchlosťami 1Gb/s – 100Gb/s
  • mikrovlnné spojenie

Konkrétny spôsob pripojenia ako aj rozsah služieb je potrebné prejednať so správcom uzla, ku ktorému sa záujemca bude pripájať. Zoznam jednotlivých uzlov a ich správcov nájdete tu.

Ak máte nejaké otázky ohľadom služieb, napíšte nám na adresu info@sanet.sk.