The Board of Directors of SANET

The President
Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. – horvath@sanet.sk

The Vice-President
Ing. Tibor Weis – weis@sanet.sk

The members of the Board of Directors
Ing. Július Binder – binder@cvt.stuba.sk
Ing. Peter Škrovina – peter.skrovina@uniag.sk
Ing. Marián Ďurkovič – md@bts.sk
RNDr. Ľuboš Elias – Lubos.Elias@uakom.sk
Ing. Martin Chovanec – martin.chovanec@tuke.sk
Ing. Pavol Podhora – pavol.podhora@uikt.uniza.sk
Ing. Miroslav Bórik – borik@mt.sanet.sk
Mgr. Lukáš Demovič – lukas.demovic@savba.sk

The members of the Auditing commission
Ing. Emil Barta – emil.barta@stuba.sk
RNDr. Emil Hutňan – hutnan@upjs.sk
Ing. Martin Stanislav – ms@uakom.sk

Contact

BRATISLAVA

  • SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia

  • +421-2-52498094

  • ICO: 17055270

  • DIC: 2020796899

Board of Administrators

FIIT STU – uzol č. 10
Ing. Branislav Steinmuller
CVKS FIIT STU
Ilkovičova 2
Bratislava 842 16
E-mail: steinmul@fiit.stuba.sk
Telefón: 02-21022 227CVT STU – uzol č. 11
Ing. Július Binder
CVT STU
Nám. Slobody 17
Bratislava 812 43
E-mail: julius.binder@stuba.sk
Telefón: 02-5710 4184
Fax: 02-5249 4351SAV – uzol č. 12
Mgr. Matej Orság
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravska cesta 9
Bratislava 845 35
E-mail: matej.orsag@savba.sk
Telefón: 02-3229 3123

UAKOM – uzol č. 20
RNDr. Luboš Elias
UAKOM UMB
Národná 12
Banská Bystrica 974 01
E-mail: Lubos.Elias@uakom.sk
Telefón: 048-4466 511

Správu uzla zabezpečuje
CIaKT UPJŠ KE
RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobarova 2Košice
041 80E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-2341 510Fax: 055-6231 776

Geofyzikálny ústav SAV – uzol č. 25
Mgr. Melinda Vajkai
Geomagnetické observatórium a seizmická stanica
Komárnanska ul. 108
Hurbanovo 947 01
E-mail: melinda@geomag.sk
Telefón: 035-7602 211Fax: 035-7602 494

UVT TU – uzol č. 30

Ing. Martin Chovanec
UVT TU
Boženy Nemcovej 3
Košice 042 00
E-mail: martin.chovanec@tuke.sk
Telefón:055-6025 106
Fax:055-6253 582

CIaKT UPJŠ – uzol č. 31

RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobarova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-2341 510
Fax: 055-6231 776

Univerzita J. Selyeho – uzol č. 41

Krisztián Piller
Centrum informačných služieb
Komárno 945 01
E-mail: pillerk@ujs.sk
Telefón: 035-3260 641

CVTI SR – ŠVS – uzol č. 26

Ing. Martin Plch
Hurbanova 6
Liptovský Mikuláš 031 01
E-mail: martin.plch@svslm.sk
Telefón: 044-5526 221 kl.15
Fax: 044-5528 850

JLF Univerzity Komenského – uzol č. 80

Ing. Miroslav Bórik
Malá hora 4A
Martin 036 01
E-mail: borik@mt.sanet.sk
Telefón: 043-2633 323
Fax: 043-4136 332

Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE

RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobarova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-2341 510
Fax: 055-6231 776

Slovenská poľnohospodárska univerzita – uzol č. 40

RNDr. Peter Škrovina
CVTaI
Tr. A. Hlinku 2
Nitra 949 76
E-mail: peter.skrovina@uniag.sk
Telefón: 037-6414 861
Fax: 037-6511 593

CVTI SR – ŠVS – uzol č. 91

Ing.Miriam Rajčanová
Bernolakova 14
Piešťany 921 69 miriam.rajcanova@svspn.sk
Telefón: 033-7352 825
Fax: 033-7624 211

Fakulta riadenia a informatiky – uzol č. 45

Ing. Ondrej Karpiš
Žilinská univerzita
Bakalárska 2
Prievidza 971 01
E-mail: karpis@pd.uniza.sk
Telefón: 041-5131 415
Fax: 046-5425 255

Prešovská univerzita – uzol č. 70

Ing. Vladimír Pisarský
CVT PU
Ul. 17. novembra 1
Prešov 080 01
E-mail: pisarsky@unipo.sk
Telefón: 051-7570 191
Fax: 051-7570 160

Správu uzla zabezpečuje CIT TnU

Ing. Peter Franko
Centrum informačných technológii
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trečíne
Študentská 2
Trenčín 911 50
E-mail: peter.franko@tnuni.sk
Telefón: 032-7400 710

Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ

RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobarova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-2341 510
Fax: 055-6231 776

Katolícka univerzita v Ružomberku – uzol č. 75

Ing. Peter Debnár
Ustav informačných a komunikačných technologii
Hrabovská cesta 1/A
Ružomberok 034 01
E-mail: peter.debnar@ku.sk
Telefón: 0918-337 427

Gymnázium – uzol č. 35

Ing. Radovan Papcun
Javorová 16
Spišská Nová Ves 052 01
E-mail: rado@aenet.sk
Telefón: 053-4413 948
Fax: 053-4425 651

Astronomický ústav SAV – uzol č. 95

RNDr. Daniel Novocký CSc.
Tatranská Lomnica 059 60
E-mail: dnovocky@ta3.sk, rkomzik@ta3.sk
Telefón: 052-7879 130, 052-7879 141
Fax: 052-4467 656

Združená stredná škola – uzol č.34

Martin Príhoda

Komenskeho 12075 01 Trebišov

E-mail: admin@sostv.sk

Telefón: 056-6681 310Fax: 056-6725 201


Centrum informačných technológii – uzol č. 15

Ing. Peter Franko
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trečíne
Študentská 2
Trenčín 911 50
E-mail: peter.franko@tnuni.sk
Telefón: 032-7400 710

OKIS MtF STU – uzol č. 90

Ing. Matej Hýroš
Jána Bottu 25
Trnava 917 24
E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Telefón: 0905-357 624

Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE

RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobarova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-2341 510
Fax: 055-6231 776

Centrum informačných technológii – uzol č.60

Ing. Tibor Weis
Technická Univerzita
Masarykova 24
Zvolen 960 53
E-mail: tibor@tuzvo.sk
Telefón: 045-5206 674
Fax: 045-5330 027

Ústav informačných a komunikačných technológii – uzol č. 50

Ing. Pavol Podhora
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
Žilina 010 26
E-mail: pavol.podhora@uikt.uniza.sk
Telefón: 041-5131 853
Fax: 041-5135 046

The President of the Board of Administrators

Ing. Marián Ďurkovič – durkovic@sanet.sk