SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

--- Tlačové správy

SANET oslávil 25 rokov svojej existencie

Dňa 5.12.2016 oslávila na slávnostnom valnom zhromaždení za účasti ministra školstva vedy výskumu a športu prof. Petra Plavčana, rektorov univerzít, pamätníkov ako aj spolupracujúcich organizácií, Slovenská akademická dátová sieť SANET 25. výročie svojho založenia. Za uplynulé štvrť storočie sa podarilo vytvoriť jedinečnú optickú infraštruktúru s vlastnými aj prenajatými optickými trasami s nasadením najnovších sieťových technológií. Do siete sú pripojené všetky univerzity, pracoviská SAV, iné výskumné pracoviská, knižnice, univerzitné nemocnice, vybrané štátne inštitúcie a mestá, a v rámci projektu „SANET do škôl“ aj vyše 450 základných a stredných škôl. Dnes je možné konštatovať tak, ako to aj uviedli viacerí rečníci na spomínanom slávnostnom stretnutí, že sieť sa stala „Národnou infraštruktúrou Slovenska pre vedu výskum a vzdelávanie“.

Pri porovnaní s ostatnými 39 Národnými akademickými dátovými sieťami v Európe patrí medzi technologickú špičku, pričom paradoxne nemá vlastných zamestnancov a všetky potrebné sieťové služby zabezpečujú zamestnanci IKT útvarov univerzít a Ústavov SAV v rámci svojho pracovného zaradenia.

Slovenská akademická dátová sieť významným spôsobom prispela k rozvoju dátových sietí na Slovensku. Je pravdivé konštatovanie, že sieť SANET bola a je základom rozvoja dátových služieb na Slovensku, tak po stránke aplikácie najnovších sieťových technológií, ako aj ľudských zdrojov – generátorom nových správcov, ako aj bežných používateľov. Z prostredia tejto siete vyšli viacerí manažéri súkromných organizácií poskytujúcich služby internetu na Slovensku.

Svoje významné postavenie si udržuje aj naďalej ako zástupca SR v medzinárodnej organizácii GEANT Association, ktorá združuje všetky národné akademické siete v Európe, prevádzkuje pan-európsku terrabitovú infraštruktúru a zabezpečuje jej prepojenie s vedecko-výskumnými a vzdelávacími sieťami vo viac ako 100 krajinách celého sveta.


    
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk